Maszyna vendingowa SafetyPoint | Maszyba dystrybucyjna | Artykuły BHP

SafetyPoint – Innowacyjny dystrybutor ŚOI

SAFETYPOINT Maszyna vendingowa


Automat dystrybuujący SafetyPoint jest automatycznym urządzeniem składającym się z szafy wydającej produkty oraz oprogramowania zarządzającego. Zadaniem automatu jest wspieranie zarządzaniem i wydawaniem środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz narzędzi. Pracownik oprócz możliwości pobierania w dowolnym czasie niezbędnych produktów ma również dostęp do informacji technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości konfiguracyjne urządzenia SafetyPoint pozwalają na dostosowanie systemu wydawania oraz limitowania dla poszczególnych pracowników. Pozwala to na zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich ŚOI dla nich zdefiniowanych. Ogranicza to możliwość pobrania niewłaściwych asortymentów przez pracowników. Funkcjonalność urządzenia SafetyPoint pozwala na przygotowanie wydań produktów w taki sposób, aby pracownik przy korzystaniu z automatu otrzymywał produkt we właściwym rozmiarze i kolorze.


Zaawansowane technologie zarządzaniaKorzyści z SafetyPointZalety SafetyPoint
 • Kontrola dostępu
 • Dostępność 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu
 • Udostępnienie artykułów w pobliżu miejsca pracy
 • Jednostkowe wydawanie artykułów
 • Obniżenie zużycia
 • Analiza i kontrola nad całkowitym ruchem
 • Zdalny dostęp
 • Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem
 • Minimalizacja zapasów
 • Zapas w maszynie utrzymywany jest na koszt dostawcy
 • Ograniczenie kosztów magazynowania
 • Zwolnienie powierzchni magazynowej
 • Płatność za faktycznie zużyte materiały
 • Wysoka szczegółowość rozliczenia
 • Możliwość rozbudowy nawet do 8 maszyn przy jednym panelu sterującym
 • Możliwość późniejszych zmian konfiguracji
 • Modularność – Modułowość
 • System awaryjnego odblokowywania lokalizacji
 • Otwarcie lokalizacji wymaga operacji użytkownika
 • Możliwość łączenia różnych modułów
 • Jednolite oprogramowanie
 • Serwis w Polsce (przeszkoleni pracownicy DOZAMEL sp. z o.o.)